De wet 

Wat zegt de wet?

Verschillende internationale conventies werden door talrijke Afrikaanse landen geratificeerd zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind of het Afrikaans Handvest voor de Rechten van de Mens en de Volkeren.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (1990) Art. 24: De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en nemen passende maatregelen om de traditionele praktijken die schadelijk zijn voor de gezondheid van de kinderen af te schaffen.

AFRIKAANS HANDVEST VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE VOLKEREN (1986) Art. 4: De mens is onschendbaar. Elke mens heeft het recht op respect voor zijn leven en voor de fysische en morele integriteit van zijn persoon. Men kan niet willekeurig afbreuk doen aan dit recht.

Besnijdenis is verboden in België

Besnijdenis is strafbaar volgens de Belgische wetgeving, net zoals dat het geval is in vele Europese en Afrikaanse landen zoals Senegal; Burkina Faso, de Ivoorkust, enz.

Artikel 409 van het Strafwetboek (in voege vanaf 1 april 2001)

Elke persoon die vermoedt dat een meisje risico loopt besneden te worden, wendt zich best tot de dichtstbijzijnde politiepost of belt het nummer 101 (politie) of 112 (Europees noodnummer).

Groepsdiscussie …

De wet is nodig om een kader te scheppen en limieten te stellen. Maar indien de betrokken gemeenschappen niet gesensibiliseerd en overtuigd worden, zal de sanctie van de wet geen effect hebben en zal men deze praktijken in het geheim verderzetten.

De deelname van de gemeenschap is van vitaal belang indien we de zaken willen veranderen!

Welke acties zouden volgens jou doeltreffend zijn om een einde te stellen aan deze praktijk? Geef voorbeelden!